Welkom / Welcome

VOORSITTER / CHAIRMAN: ANTON MEYER
SEKRETARIS / SECRETARY: MICHELLE DE JAGER
0.22 RIMFIRE / 22LR : JOHAN BARNARD
JAGGEWEER / HUNTING RIFLE : JOHAN DIPPENAAR
PISTOOL / PISTOL : ANTON MEYER
WINDBUKS / AIR RIFLE : ULRICH DE JAGER

KLUBFOOIE / CLUB FEES 2021

LEDEGELD BETAALBAAR JAARLIKS VAN 1 JANUARIE – 31 DESEMBER.
MEMBER FEES PAYABLE YEARLY FROM 1 JANUARY – 31 DECEMBER.

AANSLUITFOOI / APPLICATION FEE (ONCE OFF)….R150-00
ENKEL LID / SINGLE MEMBER……………………………………R450-00
FAMILIE LID / FAMILY MEMBER………………………………..R500-00
PENSIONARIS / PENSIONER (60+)……………………………R270-00
PENSIONARIS / PENSIONER FAMILY(60+)………………R320-00
STUDENT………………………………………………………………………..R270-00
JUNIORS (ONDER/UNDER 18’S)…………………………………R270-00
KLUBS / CLUBS………………………………………………………………R4000-00
BAAN SLEUTEL / RANGE KEY………………………………………R50-00

PLEASE NOTE:

Membership applications will be attended to

Monday – Thursday     08h00 – 16h00

Aansluitings Vorm / Member Application

Baan Reëls / Range Rules

Gedragskode / Code of Conduct

Konstitusie / Constitution

Application guide for firearms license

Riglyn vir motivering

SABS/NRCS ACCREDITATION NUMBER: AZC 2017/039

SAPD/SAPS 524(a) ACCREDITATION NUMBER: 3000610