Welkom / Welcome

 • VOORSITTER / CHAIRMAN:                                ~ANTON MEYER
 • SEKRETARIS / SECRETARY:                                  ~MICHELLE DE JAGER
 • 0.22 RIMFIRE / 22LR :                                          ~JOHAN BARNARD
 • JAGGEWEER / HUNTING RIFLE :                         
 • HANDWAPENS-HAELGEWEER-SEMI-AUTO /
 • HAND GUNS-SHOTGUNS-CARBINES :              ~ANTON MEYER
 • WINDBUKS / AIR RIFLE :                                     ~ULRICH DE JAGER

KLUBFOOIE / CLUB FEES 2021

LEDEGELD BETAALBAAR JAARLIKS VAN 1 JANUARIE – 31 DESEMBER.
MEMBER FEES PAYABLE YEARLY FROM 1 JANUARY – 31 DECEMBER.

 • AANSLUITFOOI / APPLICATION FEE (ONCE OFF)                      ~R150-00
 • ENKEL LID / SINGLE MEMBER                                                    ~R450-00
 • FAMILIE LID / FAMILY MEMBER                                                 ~R500-00
 • PENSIONARIS / PENSIONER (60+)                                             ~R270-00
 • PENSIONARIS / PENSIONER FAMILY(60+)                                 ~R320-00
 • STUDENT                                                                                    ~R270-00
 • JUNIORS (ONDER/UNDER 18’S)                                                 ~R270-00
 • KLUBS / CLUBS                                                                           ~R4000-00
 • BAAN SLEUTEL / RANGE KEY                                                     ~R50-00
 • KLUB BRIEF-ENDOSSEMENT / CLUB LETTER-ENDORSEMENT   ~R50-00

PLEASE NOTE:

Membership applications will be attended to

Monday – Thursday     08h00 – 16h00